Aankomende webinars

Deze webinars gaan binnenkort van start.
Webinar Herstel als leerproces

Webinar Herstel als leerproces

26 november

Webinar Herstel als leerproces https://webinar.logacom.nl/webinar-herstel-als-leerproces Herstel staat in de psychische zorg en het sociaal domein volop in de belangstelling. De aandacht richt zich op versterken van veerkracht, benutten van potenties, eigen initiatief etc. Echter kennis over...
€ 129,00 excl. BTW
College: Onderwijsrecht

College: Onderwijsrecht

1 december

Tijdens dit college worden onderwerpen behandeld rondom leerplicht en onderwijs. Wanneer moet een leerling naar school? Wanneer is hij vrijgesteld En wat is een startkwalificatie? Aan de hand van casuïstiek worden zaken besproken over de leerplicht en het leerrecht van...
College: Jeugdstrafrecht

College: Jeugdstrafrecht

15 december

Dit college behandelt het jeugdstrafrecht. Hierin worden de sancties en procedures voor jeugdigen behandeld en enkele structurele aspecten zoals de leeftijdsgrenzen, de relatie tussen het jeugdstrafrechtsysteem en de kinderbescherming en de zogeheten typerende inquisitoire traditie van het Nederlandse jeugdstrafproces. Doel...
College: Gezondheidsrecht

College: Gezondheidsrecht

12 januari 2021

In Nederland kennen we een fascinerend en vergaand getrapt systeem van toenemende autonomie van de minderjarige wat betreft medische behandelingen. Dit college gaat in op de vraag wanneer en in hoeverre toestemming van een of beide ouders noodzakelijk is voor...
College: Migratierecht

College: Migratierecht

26 januari 2021

Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij...

Categorieën

Geestelijke gezondheidszorg
Jeugdzorg

Nog niet gevonden wat je zocht?

Blader dan eens door het volledige aanbod.