Jeugdzorg webinars

College Jeugdstrafrecht ONLINE

College Jeugdstrafrecht ONLINE

7 september

Dit college behandelt het jeugdstrafrecht. Hierin worden de sancties en procedures voor jeugdigen behandeld en enkele structurele aspecten zoals de leeftijdsgrenzen, de relatie tussen het jeugdstrafrechtsysteem en de kinderbescherming en de zogeheten typerende inquisitoire traditie van het Nederlandse jeugdstrafproces. Doel...
€ 195,00 BTW vrij
Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

7 september

2 AVONDEN 7 SEPTEMBER EN 21 SEPTEMBER Werken op de groep is leuk, dankbaar en uitdagend. Hoewel het soms lijkt alsof het makkelijk is, is dat niet het geval: je kan jezelf ook tegen komen. In elke groep zitten kinderen die zich anders...
€ 295,00 BTW vrij
College Gezondheidsrecht ONLINE

College Gezondheidsrecht ONLINE

14 september

In Nederland kennen we een fascinerend en vergaand getrapt systeem van toenemende autonomie van de minderjarige wat betreft medische behandelingen. Dit college gaat in op de vraag wanneer en in hoeverre toestemming van een of beide ouders noodzakelijk is voor...
€ 195,00 BTW vrij
(Online) herkenning van stress bij kinderen

(Online) herkenning van stress bij kinderen

20 september

Kinderen zijn gevoelig voor stress. De situatie waarin we nu leven brengt vele wijzigingen met zich mee, waar kinderen aan moeten wennen. Dit lukt niet ieder kind. In dit webinar leggen gedragsanalisten Ingrid de Jong en Marjon Kuipers het verband...
€ 125,00 BTW vrij
College Migratierecht ONLINE

College Migratierecht ONLINE

28 september

Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij...
€ 195,00 BTW vrij