Jeugdzorg webinars

Webinar autisme en eetproblemen

Webinar autisme en eetproblemen

25 augustus

Eetproblemen bij autisme, wanneer spreken we van ARFID en wanneer van Anorexia? Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaker last van eetproblemen. Wanneer is iemand een moeilijke eter en wanneer heeft iemand een eetstoornis? Wat is het verschil en zijn...
€ 119,00 excl. BTW
Webinar Jonge veelplegers: een 5 stappen aanpak

Webinar Jonge veelplegers: een 5 stappen aanpak

26 augustus

Hoe moeten jonge veelplegers worden aangepakt? Moeten ze uit hun omgeving worden weggehaald? Gaan jongeren die vroeg in de criminaliteit belanden niet eindeloos door? Dit webinar geeft antwoord op deze en andere vragen. Het webinar bestaat uit twee delen. In...
€ 149,00 excl. BTW
Webinar Lastig gedrag behandelen met reflex interventietechniek

Webinar Lastig gedrag behandelen met reflex interventietechniek

27 augustus

In plaats van te kijken naar lastig gedrag, leert u in dit webinar te kijken naar bewegingen van het kind. Aan de manier van bewegen kunnen we namelijk zien waar het vastloopt: fysiek-emotioneel en cognitief. Maar ook waarom het vastloopt...
€ 120,00 excl. BTW
Webinar (online) grensoverschrijdingen bij kinderen

Webinar (online) grensoverschrijdingen bij kinderen

11 september

Impact en signaleren van trauma- en stressgerelateerde problemenJuist in tijden van social distancing In de digitale wereld van nu bestaat er voor kinderen en jongeren in toenemende mate kans om een grensoverschrijdende ervaring op te doen. In dit webinar zal...
€ 119,00 excl. BTW
Webinar Begeleiden van ouders in opvoeding

Webinar Begeleiden van ouders in opvoeding

18 september

Iedereen die met ouders werkt, intensief of zijdelings herkent de vraag: Hoe geef ik ouders advies over de aanpak van hun kind waar ze echt wat mee gaan doen? Advies dat aansluit bij hun vraag en mogelijkheden én bij hun...
€ 105,00 excl. BTW
College: Familierecht

College: Familierecht

29 september

Dit college behandelt enkele belangrijke onderwerpen van het familierecht: het juridisch ouderschap, adoptie, minderjarigheid en ouderlijk gezag. Deze onderwerpen zijn onmisbaar voor een goed begrip van hetgeen in de daaropvolgende colleges aan de orde komt. Zo is begrip van minderjarigheid...
Webinar: Ruimte voor jongens

Webinar: Ruimte voor jongens

1 oktober

In de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij vinden het soms lastiger om met jongens en 'jongensachtig' gedrag om te gaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag...
College: Privacy en beroepsgeheim

College: Privacy en beroepsgeheim

13 oktober

Doel van dit college is dat de cursist inzicht krijgt in de regels van privacy en beroepsgeheim in het jeugdrecht. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: Voor wie geldt het medisch beroepsgeheim, en wat houdt dat eigenlijk in...
College: Jeugdbeschermingsrecht

College: Jeugdbeschermingsrecht

3 november

Dit college gaat over de jeugdbescherming. Daarin zal veel aandacht gaan naar de nieuwe condities voor de maatregel van ondertoezichtstelling en de gezagsbeëindiging en de cruciale notie van de 'aanvaardbare termijn'. Ook wordt ingegaan op het onderscheid tussen drang en...
College: Jeugdhulp en recht

College: Jeugdhulp en recht

17 november

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet is het afhankelijk van de woonplaats van het kind in welke mate het adequaat kan worden geholpen bij opgroeiproblemen. Sinds 2015 is het college verantwoordelijk voor zowel de toegang tot jeugdhulp als het beschikbaar hebben...
College: Onderwijsrecht

College: Onderwijsrecht

1 december

Tijdens dit college worden onderwerpen behandeld rondom leerplicht en onderwijs. Wanneer moet een leerling naar school? Wanneer is hij vrijgesteld En wat is een startkwalificatie? Aan de hand van casuïstiek worden zaken besproken over de leerplicht en het leerrecht van...
College: Jeugdstrafrecht

College: Jeugdstrafrecht

15 december

Dit college behandelt het jeugdstrafrecht. Hierin worden de sancties en procedures voor jeugdigen behandeld en enkele structurele aspecten zoals de leeftijdsgrenzen, de relatie tussen het jeugdstrafrechtsysteem en de kinderbescherming en de zogeheten typerende inquisitoire traditie van het Nederlandse jeugdstrafproces. Doel...
College: Gezondheidsrecht

College: Gezondheidsrecht

12 januari 2021

In Nederland kennen we een fascinerend en vergaand getrapt systeem van toenemende autonomie van de minderjarige wat betreft medische behandelingen. Dit college gaat in op de vraag wanneer en in hoeverre toestemming van een of beide ouders noodzakelijk is voor...
College: Migratierecht

College: Migratierecht

26 januari 2021

Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij...