Jeugdzorg webinars

College: Migratierecht

College: Migratierecht

26 januari

Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij...
Participatief actieonderzoek in coronatijd

Participatief actieonderzoek in coronatijd

28 januari

Corona heeft in zeer korte tijd enorm veel activiteiten tot een halt gebracht. Zo ook vele actieonderzoeken. Ik heb vele participatieve actieonderzoeken (PAO's) gezien die op het punt stonden een prachtige beweging in de gemeenschap teweeg te brengen, toen opeens...
(Online) herkenning van stress bij kinderen

(Online) herkenning van stress bij kinderen

2 februari

Kinderen zijn gevoelig voor stress. De situatie waarin we nu leven brengt vele wijzigingen met zich mee, waar kinderen aan moeten wennen. Dit lukt niet ieder kind.In dit webinar leggen gedragsanalistenIngrid de Jong enMarjon Kuipers het verband uit tussen...
Webinar motiveren van jongeren en ouders in de jeugdzorg

Webinar motiveren van jongeren en ouders in de jeugdzorg

4 februari

Verandering aanbrengen in situaties van jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdzorg, zoals in ambulante hulp, pleegzorg, gezinshuizen of residentiële jeugdhulp, kan soms heel moeilijk zijn. Hulpverleners hebben in hun werk regelmatig te maken met ´weerstand´ bij deze...
€ 105,00 excl. BTW
Kinderen met opvallend gedrag        2 ochtenden  09-02-2021 en 16-02-2021

Kinderen met opvallend gedrag 2 ochtenden 09-02-2021 en 16-02-2021

9 februari

Werken op de groep is leuk, dankbaar en uitdagend. Hoewel het soms lijkt alsof het makkelijk is, is dat niet het geval: je kan jezelf ook tegen komen. In elke groep zitten kinderen die zich anders gedragen dan andere kinderen...
Jonge Veelplegers: een 5 stappen aanpak

Jonge Veelplegers: een 5 stappen aanpak

18 februari

Hoe moeten jonge veelplegers worden aangepakt? Moeten ze uit hun omgeving worden weggehaald? Gaan jongeren die vroeg in de criminaliteit belanden niet eindeloos door? Dit webinar geeft antwoord op deze en andere vragen.Het webinar bestaat uit twee delen. In...
€ 149,00 excl. BTW
Webinar: Ik zie dat je liegt! Fabels en feiten over leugendetectie

Webinar: Ik zie dat je liegt! Fabels en feiten over leugendetectie

2 maart

Ik zie dat je liegt! Fabels en feiten over leugendetectie.Door de enorme groei van de sociale media is het tegenwoordig lastig om waarheid van nepnieuws te onderscheiden. Wanneer je die valse berichten gelooft en verspreidt, lieg je dan? Wat...
€ 125,00 BTW vrij
Webinar: Ruimte voor jongens (2 dagdelen)

Webinar: Ruimte voor jongens (2 dagdelen)

3 maart

In de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij vinden het soms lastiger om met jongens en 'jongensachtig' gedrag om te gaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag...
Webinar Begeleiden van ouders in opvoeding

Webinar Begeleiden van ouders in opvoeding

3 maart

Je kan meer met ouders! Meta KuipersIedereen die met ouders werkt, intensief of zijdelings herkent de vraag: Hoe geef ik ouders advies over de aanpak van hun kind waar ze echt wat mee gaan doen? Advies dat aansluit bij hun...
€ 105,00 excl. BTW
ONLINE Opgroeien in twee families     2 ochtenden  05-03-2021 en 12-03-2021

ONLINE Opgroeien in twee families 2 ochtenden 05-03-2021 en 12-03-2021

5 maart

Opgroeien in twee familiesSamenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Wanneer een kind perspectief biedend, dat wil zeggen in principe tot aan de volwassenheid, in een pleeggezin wordt geplaatst, verandert zowel de rol van de ouders als van de pleegouders. Ouders...
Webinar: Kinderen met opvallend gedrag   2 avonden 10-02-2021 en 17-03-2021

Webinar: Kinderen met opvallend gedrag 2 avonden 10-02-2021 en 17-03-2021

10 maart

Werken op de groep is leuk, dankbaar en uitdagend. Hoewel het soms lijkt alsof het makkelijk is, is dat niet het geval: je kan jezelf ook tegen komen. In elke groep zitten kinderen die zich anders gedragen dan andere kinderen...
College: Familierecht

College: Familierecht

16 maart

Dit college behandelt enkele belangrijke onderwerpen van het familierecht: het juridisch ouderschap, adoptie, minderjarigheid en ouderlijk gezag. Deze onderwerpen zijn onmisbaar voor een goed begrip van hetgeen in de daaropvolgende colleges aan de orde komt. Zo is begrip van minderjarigheid...
Webinar vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken

Webinar vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken

18 maart

Jonge kinderen (baby’s, dreumes en peuters) die later een autisme spectrum stoornis blijken te hebben, geven vaak al vroeg in hun ontwikkeling signalen af die wijzen op een minder vanzelfsprekende ontwikkeling. Het is belangrijk deze signalen tijdig te herkennen en...
€ 119,00 incl. BTW
Webinar: Diversiteitssensitief en inclusief werken in de kinderopvang

Webinar: Diversiteitssensitief en inclusief werken in de kinderopvang

30 maart

Webinar: Diversiteitssensitief en inclusief werken in de kinderopvangStapsgewijs reflecteren in de praktijk! Het maatschappelijk debat dat de laatste maanden onder andere door de demonstraties tegen racisme op gang gekomen is, vraagt ook om scherpere bewustwording van professionals in de kinderopvang...
College Privacy & beroepsgeheim ONLINE

College Privacy & beroepsgeheim ONLINE

30 maart

Doel van dit college is dat de cursist inzicht krijgt in de regels van privacy en beroepsgeheim in het jeugdrecht. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: Voor wie geldt het medisch beroepsgeheim, en wat houdt dat eigenlijk in...
College Jeugdhulp en recht ONLINE

College Jeugdhulp en recht ONLINE

20 april

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet is het afhankelijk van de woonplaats van het kind in welke mate het adequaat kan worden geholpen bij opgroeiproblemen Sinds 2015 is het college verantwoordelijk voor zowel de toegang tot jeugdhulp als het beschikbaar hebben...
College Jeugdbeschermingsrecht ONLINE

College Jeugdbeschermingsrecht ONLINE

11 mei

Dit college gaat over de jeugdbescherming. Daarin zal veel aandacht gaan naar de nieuwe condities voor de maatregel van ondertoezichtstelling en de gezagsbeëindiging en de cruciale notie van de 'aanvaardbare termijn'. Ook wordt ingegaan op het onderscheid tussen drang en...
College Onderwijsrecht ONLINE

College Onderwijsrecht ONLINE

18 mei

Tijdens dit college worden onderwerpen behandeld rondom leerplicht en onderwijs. Wanneer moet een leerling naar school? Wanneer is hij vrijgesteld En wat is een startkwalificatie? Aan de hand van casuïstiek worden zaken besproken over de leerplicht en het leerrecht van...
College Jeugdstrafrecht ONLINE

College Jeugdstrafrecht ONLINE

1 juni

Dit college behandelt het jeugdstrafrecht. Hierin worden de sancties en procedures voor jeugdigen behandeld en enkele structurele aspecten zoals de leeftijdsgrenzen, de relatie tussen het jeugdstrafrechtsysteem en de kinderbescherming en de zogeheten typerende inquisitoire traditie van het Nederlandse jeugdstrafproces. Doel...
College Gezondheidsrecht ONLINE

College Gezondheidsrecht ONLINE

15 juni

In Nederland kennen we een fascinerend en vergaand getrapt systeem van toenemende autonomie van de minderjarige wat betreft medische behandelingen. Dit college gaat in op de vraag wanneer en in hoeverre toestemming van een of beide ouders noodzakelijk is voor...
College Migratierecht ONLINE

College Migratierecht ONLINE

29 juni

Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij...