Webinar aanbod

Webinar: Participatief Actieonderzoek in Corona-tijd

Webinar: Participatief Actieonderzoek in Corona-tijd

2 september

Corona heeft in zeer korte tijd enorm veel activiteiten tot een halt gebracht. Zo ook vele actieonderzoeken. Ik heb vele participatieve actieonderzoeken (PAO's) gezien die op het punt stonden een prachtige beweging in de gemeenschap teweeg te brengen, toen opeens...
€ 95,00 BTW vrij
College Jeugdstrafrecht ONLINE

College Jeugdstrafrecht ONLINE

7 september

Dit college behandelt het jeugdstrafrecht. Hierin worden de sancties en procedures voor jeugdigen behandeld en enkele structurele aspecten zoals de leeftijdsgrenzen, de relatie tussen het jeugdstrafrechtsysteem en de kinderbescherming en de zogeheten typerende inquisitoire traditie van het Nederlandse jeugdstrafproces. Doel...
€ 195,00 BTW vrij
Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

7 september

2 AVONDEN 7 SEPTEMBER EN 21 SEPTEMBER Werken op de groep is leuk, dankbaar en uitdagend. Hoewel het soms lijkt alsof het makkelijk is, is dat niet het geval: je kan jezelf ook tegen komen. In elke groep zitten kinderen die zich anders...
€ 295,00 BTW vrij
College Gezondheidsrecht ONLINE

College Gezondheidsrecht ONLINE

14 september

In Nederland kennen we een fascinerend en vergaand getrapt systeem van toenemende autonomie van de minderjarige wat betreft medische behandelingen. Dit college gaat in op de vraag wanneer en in hoeverre toestemming van een of beide ouders noodzakelijk is voor...
€ 195,00 BTW vrij
Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

14 september

2 AVONDEN 14 SEPTEMBER EN 28 SEPTEMBER Werken op de groep is leuk, dankbaar en uitdagend. Hoewel het soms lijkt alsof het makkelijk is, is dat niet het geval: je kan jezelf ook tegen komen. In elke groep zitten kinderen die zich anders...
€ 295,00 BTW vrij
(Online) herkenning van stress bij kinderen

(Online) herkenning van stress bij kinderen

20 september

Kinderen zijn gevoelig voor stress. De situatie waarin we nu leven brengt vele wijzigingen met zich mee, waar kinderen aan moeten wennen. Dit lukt niet ieder kind. In dit webinar leggen gedragsanalisten Ingrid de Jong en Marjon Kuipers het verband...
€ 125,00 BTW vrij
Webinar: Ruimte voor jongens

Webinar: Ruimte voor jongens

21 september

In de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij vinden het soms lastiger om met jongens en 'jongensachtig' gedrag om te gaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag...
€ 295,00 BTW vrij
Webinar: leergang Gelijkwaardigheid en diversiteit, ontdekken en begeleiden

Webinar: leergang Gelijkwaardigheid en diversiteit, ontdekken en begeleiden

22 september

4 webinars: 22 september, 27 oktober, 24 november en 15 december Stap voor stap naar een diverse leeromgeving en een inclusieve praktijkWe leven in een diverse samenleving; soms is dat zichtbaar, soms niet. We constateren dat de pandemie mensen en groepen op verschillende manieren beïnvloedt...
€ 695,00 BTW vrij
College Migratierecht ONLINE

College Migratierecht ONLINE

28 september

Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij...
€ 195,00 BTW vrij
Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

10 november

2 AVONDEN 10 NOVEMBER EN 24 NOVEMBER Werken op de groep is leuk, dankbaar en uitdagend. Hoewel het soms lijkt alsof het makkelijk is, is dat niet het geval: je kan jezelf ook tegen komen. In elke groep zitten kinderen die zich anders...
€ 295,00 BTW vrij
Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

15 november

2 AVONDEN 15 NOVEMBER EN 29 NOVEMBER Werken op de groep is leuk, dankbaar en uitdagend. Hoewel het soms lijkt alsof het makkelijk is, is dat niet het geval: je kan jezelf ook tegen komen. In elke groep zitten kinderen die zich anders...
€ 295,00 BTW vrij
(Online) herkenning van stress bij kinderen

(Online) herkenning van stress bij kinderen

19 november

Kinderen zijn gevoelig voor stress. De situatie waarin we nu leven brengt vele wijzigingen met zich mee, waar kinderen aan moeten wennen. Dit lukt niet ieder kind.In dit webinar leggen gedragsanalisten Ingrid de Jong en Marjon Kuipers het verband...
€ 125,00 BTW vrij